Graficzne – druk wypukły

W druku wypukłym obraz jest drukowany z wzoru powstałego na powierzchni matrycy. Matryca powstaje poprzez wycięcie tych obszarów materiału (np. linoleum, drewno), których nie chcemy, aby pojawiły się w końcowym wydruku, naniesienie tuszu na górną powierzchnię i odbicie przez dociskanie. W tego typu druku farba znajduje się na górnej partii rytowanej matrycy i jest następnie przenoszona na papier pod lekkim naciskiem. Najpopularniejszymi przykładami tego typu grafik są drzeworyty i linoryty, ale również kolagrafia może być drukowana jak druk wypukły. Prasy do druku wypukłego zawierają zazwyczaj stół, na którym kładziona jest matryca, stroną zadrukowaną do góry, a na niej sucha kartka papieru umieszczona na wierzchu, a następnie górną powierzchnię prasy opuszcza się w celu dociśnięcia papieru do matrycy i wykonania grafiki.